Araştırmalar ve İlk Kazı Çalışmaları

Bölgeye yönelik epigrafik ve tarihi araştırmaların arttığı 19. yüzyıl sonlarından itibaren yapılan gezilere ait notlarda ve yayınlarda Syedra’nın adı da sıkça geçer. R. Heberdey ve A. Wilhelm’in 1891-92 yıllarında yaptığı gezileri, kent ve yakın çevresiyle ilgili ilk araştırma olarak kabul edilir. Ardından, kent 1914 yılında J. Keil ve A. Wilhelm tarafından ziyaret edilir. 1960’lı yıllarda G. Bean ve T. Mitford tarafından yapılan epigrafik araştırmalar önemli bir yer teşkil eder. Yine aynı tarihlerde E. Rosenbaum, G. Huber ve S. Onurkan tarafından bölgede yürütülen yüzey araştırmaları kapsamında kentin belli başlı yapıları ve su sistemleri de araştırılmış ve 1967 yılında yayınlanmıştır. 1990’lı yıllarda kente yönelik araştırmalar yoğunlaşır. F. Hild ve H. Hellenkemper’in bu tarihlerdeki epigrafik çalışmalarını M.H. Sayar’ın aynı amaçlı araştırmaları izler. Aynı yıllarda G. Huber tarafından mimari tespit amaçlı çalışmalar gerçekleştirilir. Tüm bu sayılanlar mimari ve özellikle epigrafik amaçlı tespit çalışmaları olup yüzeyde görülebilen kalıntılara yöneliktir. 1994 yılında, Alanya Müzesi tarafından başlatılan temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları 1999 yılına kadar sürdürülür. Bu çalışmalarda, tapınak, sütunlu cadde, akropol kilisesi, kaynak mağarası, liman alanı gibi başlıca yapılarda kazılar gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında B. Can başkanlığında başlatılan arkeolojik yüzey araştırması projesi, mevcut yapı kalıntılarına dayanılarak kentin yayılım alanının tespiti, topografik planın çıkarılması ve yerleşim modelinin oluşturulmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu projeyle, Syedra’nın kuruluşundan günümüze uzanan zaman dilimi içerisinde geçirdiği kentleşme sürecinin ve yapı kalıntılarının evrelerinin aydınlatılması amaçlanmıştır. Diğer yandan, bu tespit ve belgeleme sürecinde hayata geçirilmesi planlanan tanıtım projeleriyle Syedra’nın uluslararası ölçekte kültür turizmine katkısının canlandırılması hedeflenmiştir.