Excavations

Büyük Hamam

2019 kazı çalışmaları sırasında Büyük Hamam’da (Roma Hamamı) frigidariumun apsisinde çalışmalar yapılmış ve zemin mozaiğine ulaşılmıştı. 2020 yılında ise, apsis kısmından güneye doğru çalışmalar yapılmıştır (Resim 1). Buradaki çalışmanın amacı, mozaikli zeminin devam edip etmediğini tespit etmek ve frigidariumdaki moloz yığının temizlenmesini sağlamaktır. Çalışmalar üç tabakada yoğunlaşmıştır. Moloz taş ve zamanla oluşan bitki örtüsü tabakasının temizlendiği 1. tabaka, daha sonrasında yoğun tuğla parçalarının görüldüğü 2. tabaka ve son olarak da zemin üstündeki 3. tabakada gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda frigidariumun zeminine ulaşılmış ve alan tamamen temizlenmiştir (Resim 2). Büyük Hamamın frigidarium kısmı 21.91 m uzunluğunda 7.9 m genişliğinde olup, taban mozaiğinin alanı 164.2 metre karedir. Mozaiğin kenarlarına geometrik şekillerden panellerin yapıldığı ve bu geometrik panellerin içinde yer alan ana panele ise Herakles’in 12 işinin betimlendiği görülmüştür (Resim 3, 4, 5, 6, 7). Mozaikte yer yer tahribatlar ve çökmeler mevcuttur. Ayrıca frigidariuma su akışını sağlayan üç gözlü bir gider yer almaktadır (Resim 4). Frigidarium’da iki çukur vardır ve çukurların üzerinin çatı kiremitleri ile kapatıldığı görülmüştür. Bu çukurlar muhtemelen geç dönemde açılmış olmalıdır ve işlevi tam olarak anlaşılamamıştır. Üst yapıya ait taş ve tuğlaların mozaiklerin üstüne düşmesiyle bazı alanlar çökmüştür. Bu alanlarda gerekli restorasyon işlemleri yapıldıktan sonra mozaikli alanın üstü kapatılmıştır (Resim 8). Ayrıca hamamın son hali plana aktarılmıştır (Resim 9).

Frigidarium’da yapılan çalışmalarda 8 adet sikke, 3 adet kemik obje, 10 adet metal obje, dokuma ağırlıkları, cam parçaları ve seramik parçaları ele geçmiştir.